ISSA PP, s.r.o.

FAQ

Čo sú drevené peletky?

Drevené peletky sú malé guľôčky vyrobené z tepelne spracovaného dreva. Používajú sa ako alternatíva k fosílnym palivám (uhlie, ropa, zemný plyn) na vykurovanie domov a iných budov.

Ako fungujú drevené peletky?

Drevené peletky sa používajú v kotloch na pelety, ktoré ich spália a vytvoria teplo. Kotle na pelety sú zariadenia, ktoré sú navrhnuté špeciálne na spálenie peletiek a výrobu tepla.

Sú drevené peletky ťažké na manipuláciu?

Nie, drevené peletky sú ľahké a ľahko sa manipulujú. Sú balené v sáčkoch, ktoré sa dajú ľahko prenášať a skladovať.

Aké sú výhody používania drevených peletiek?

 1. Efektívnosť: Pelety sa vyrábajú z dreva alebo z biomasy, čo znamená, že sú obnoviteľným zdrojom energie. V porovnaní s fosílnymi palivami ako je uhlie alebo ropa, môžu byť pelety efektívnejšie na výrobu tepla.

 2. Nižšie náklady: V závislosti od ceny peletov a kurzov môže byť vykurovanie peletami finančne výhodné v porovnaní s inými zdrojmi tepla.

 3. Environmentálne výhody: Vykurovanie peletami môže byť šetrnejšie k životnému prostrediu, pretože produkuje menej skleníkových plynov ako fosílne palivá.

 4. Jednoduchosť: Peletové kotle sú často automatické a jednoduché na obsluhu, čo znamená, že nemusíte tráviť veľa času ich obsluhou.

 5. Dostupnosť: Pelety sú k dispozícii v mnohých obchodoch so stavebnými materiálmi a kotlínskych štúdiách po celom svete.

 6. Možnosti vzhľadu: Peletové kotle môžu byť dizajnovo atraktívne a môžu byť navrhnuté tak, aby zapadali do rôznych interiérových štýlov.

Aké sú nevýhody používania drevených peletiek?

 1. Manipulácia s palivom a popolom
 2. Nebezpečenstvo úniku škodlivých látok pri niektorých technológiách
 3. Vysoké vstupné náklady technologických zariadení

Rady pre používanie peletového kotla:

 1. Pred prvým použitím kotla je potrebné ho dôkladne vyčistiť a odstrániť všetky zvyšky po výrobe a skladovaní.

 2. Uistite sa, že je kotol dôkladne uzavretý a že všetky tesnenia sú v poriadku.

 3. Pelety sa musia skladovať v suchom a chránenom priestore, aby sa predišlo ich znehodnoteniu vlhkosťou.

 4. Pred vložením peletov do kotla sa uistite, že hožka je dostatočne vysoká a že sa v nej nachádza dostatočné množstvo peletov.

 5. Pred spustením kotla sa uistite, že je dostatočne zásobený vodou a že sú otvorené všetky ventily.

 6. Pelety sa musia pravidelne miešať, aby sa zabránilo ich zhustnutiu a znehodnoteniu.

 7. Kotol by sa mal pravidelne kontrolovať a čistiť, aby sa zabránilo nahromadeniu nečistôt a zápalných látok.

 8. Pred odstavením kotla sa uistite, že je vypnutý a že všetky ventily sú uzavreté.

 9. Ak je to potrebné, používajte len kvalitné a odporúčané pelety, ktoré splnia normy pre daný typ kotla.

 10. Starostlivo dodržiavajte návod na použitie a údržbu kotla, aby ste predišli možným problémom a zabezpečili jeho dlhú životnosť.

Máte záujem o vykurovanie našími peletkami?